Overdragelse til privatkunde

Overdrag til privatkunde

Hvis du ønsker at overdrage dit nummer til en privatkunde, skal du gøre følgende:

1) Udfyld overdragelsesformularen.

2) Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk eller:

3 (Hi3G Denmark ApS)
Scandiagade 8
2450 København SV
Att.: Delivery

Når vi har modtaget dokumenterne, vil vi sørge for, at overflytte dit abonnement og mobilnummer, inden for 10 arbejdsdage. Både du, og personen du overdrager nummeret til, vil modtage besked om hvornår overdragelsen bliver gennemført. Bemærk, at det er dit ansvar at aflevere dit eksisterende simkort til den person, der skal have dit abonnement/mobilnummer.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du kan overdrage ethvert abonnement og mobilnummer, hvis du ikke er i binding, og ikke har ubetalte regninger hos 3. Såfremt det ønskede nummer for overflytning stadig er inden for bindingsperioden, skal den resterende bindingsperiode betales ud, inden overdragelsen kan finde sted. Det koster 99 kr. pr. overdragelse, som personen der overdrages til, vil blive opkrævet på den efterfølgende faktura.

En overdragelse af abonnement og mobilnummer kræver, at personen du ønsker at overdrage til:

  • Er fyldt 18 år
  • Kan opfylde 3’s kreditpolitik. Der vil være restriktioner ved registrering i RKI.
  • Har fast adresse i Danmark i henhold til det danske CPR-register eller er dansk statsborger med fast adresse i Sverige. Bopælsadresse i Sverige kræver dog tilmelding til Betalingsservice.
  • Ikke har ubetalte regninger fra 3.

Hvordan faktureres en overdragelse?

Når du har overdraget dit abonnement og mobilnummer til en anden person, vil du modtage en slutfaktura, som dækker forbrug til og med den dag, hvor overdragelsen er gennemført, samt evt. resterende bindingsperiode.

Personen, der overtager dit abonnement og mobilnummer, vil samtidig overtage de økonomiske forpligtelser gældende fra den efterfølgende dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Tilvalg som ikke kan overdrages

Du skal være opmærksom på, at der er enkelte tilvalg, som ikke vil kunne overdrages sammen med nummeret.

Følgende tilvalg kan ikke overdrages, men kan tilføjes igen, når overdragelsen er gennemført:
- Deezer (bemærk, at du vil få en ny adgangskode)
- Statisk IP-adresse (bemærk, at du vil få en ny IP-adresse)

Følgende tilvalg kan ikke overdrages, eller tilføjes igen, efter overdragelse af nummer:
- 3Forsikring
- 3Omstilling

Såfremt du har tilvalgt 3Hjemmenummer/fastnetnummer, vil den automatisk blive overdraget sammen med nummeret, men bliver deaktiveret i en periode på 24 timer efter overdragelsen er sket.

Hvis du ønsker dette, kan du kontakte 3Kundeservice her.

Stadig brug for hjælp?

Skriv til os, så skal vi nok sørge for at du får hjælp til det du bøvler med.